Archives for:

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد

هدف: بررسی تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری افراد از ابعاد مختلف (کنش متقابل انسانی، زبان، تجربه پذیری عاطفی)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (پایان نامه کارشناسی)
نوع فایل: word 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری افراد از ابعاد مختلف (کنش متقابل انسانی، زبان، تجربه پذیری عاطفی) تعداد سوال: 15...

Read More »

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

هدف: بررسی ابعاد مدیریت دانش (بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی سازی (internalization)، اجتماعی سازی (socialization)
تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی ابعاد مدیریت دانش (بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی سازی (internalization)، اجتماعی...

Read More »

مقیاس رفتار خرج کردن

هدف: ارزیابی نحوه خرج کردن افراد
تعداد سوال: ۱۱
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

هدف: ارزیابی نحوه خرج کردن افراد تعداد سوال: 11 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد پایایی: دارد منبع: دارد جهت خرید...

Read More »

پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR)

هدف: بررسی میزان اضطراب اجتماعی از ابعاد مختلف (اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی میزان اضطراب اجتماعی از ابعاد مختلف (اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر) تعداد سوال: 16 تعداد بعد: 2 شیوه نمره گذ...

Read More »

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان (AQ)

هدف: بررسی علایم زیرآستانه­ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار
تعداد سوال: ۵۰
پاسخنامه: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

هدف: بررسی علایم زیرآستانه­ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار تعداد سوال: 50 پاسخنامه: دارد شیوه نمره گذاری: دارد ت...

Read More »

پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC)

هدف: بررسی میزان خودانتقادی و ابعاد آن (خود انتقادی مقایسه ای و خودانتقادی درونی شده)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی میزان خودانتقادی و ابعاد آن (خود انتقادی مقایسه ای و خودانتقادی درونی شده) تعداد سوال: 22 تعداد بعد: 2 شیوه ن...

Read More »

پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین

هدف: شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین
تعداد سوال: ۸۵
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (مربوط به پایان نامه کارشناسی)
نوع فایل: word 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین تعداد سوال: 85 تعداد بعد: 4 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد رو...

Read More »