Archives for:

مقیاس نیازهای بنیادی روانی

هدف: سنجش نیازهای بنیادی روانی در افراد جامعه (خودمختاری، شایستگی، ارتباط)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی

۲- پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

۳- پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه)

۴- پرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

۵- پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

۶- پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –۹۰-R)

هدف: سنجش نیازهای بنیادی روانی در افراد جامعه (خودمختاري، شایستگی، ارتباط) تعداد سوال: 21 تعداد خرده مقیاس: 3 شیوه نمره...

Read More »

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

هدف: ارزیابی خودکارآمدی والدین
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹)

۲- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

۳- پرسشنامه خودکارآمدی جنسی

۴- مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

۵- پرسشنامه خود کارآمدی شرر

۶- پرسشنامه خودکارآمدی کودکان

هدف: ارزیابی خودکارآمدی والدین تعداد سوال: 10 شیوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از...

Read More »

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

هدف: ارزیابی سازمان ها در ابعاد یادگیری فردی، تیمی و سازمانی
تعداد سوال: ۴۳
تعداد مولفه: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word  ۲۰۰۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده

۲- پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان لاری و همکاران

۳- پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

هدف: ارزیابی سازمان ها در ابعاد یادگیری فردی، تیمی و سازمانی تعداد سوال: 43 تعداد مولفه: 3 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد...

Read More »

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

هدف: ارزیابی جهت گیری هدفی افراد در ورزش در موقعیت های ورزشی به عنوان کسب موفقیت
تعداد سوال: ۱۳
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱-

هدف: ارزیابی جهت گیری هدفی افراد در ورزش در موقعیت های ورزشی به عنوان کسب موفقیت تعداد سوال: 13 تعداد بعد: 2 شیوه نمره گ...

Read More »

مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

هدف: سنجش ادراک بیمار از همدلی پزشک تعداد سوال: 5 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منابع: دارد نوع فای...

Read More »

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (۱۹۹۹) (DSHS)

هدف: ارزیابی میزان امیدواری در دانشجویان از ابعاد مختلف  (روابط اجتماعی (دوستی ها، آشنایی های تصادفی) – تحصیلات (مدرسه، کارگاه آموزشی) – روابط رمانتیک – زندگی خانوادگی – کار – اوقات فراغت)
تعداد سوال: ۵۰
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید میلر (MHS)

۲- مقیاس سنجش امید با تکیه بر منابع اسلامی

۳- پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

۴- ذمقیاس ناامیدی بک

۵- پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین

هدف: ارزیابی میزان امیدواری در دانشجویان از ابعاد مختلف  (روابط اجتماعی (دوستی ها، آشنایی های تصادفی) – تحصیلات (مدرسه،...

Read More »

مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

هدف: سنجش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی
تعداد سوال: ۴۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: سنجش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی تعداد سوال: 45 تعداد بعد: 3 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی:...

Read More »

مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

هدف: سنجش کیفیت خدمات از ابعاد مختلف: انتظارات مشتریان (فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخ گویی، اطمینان و تضمین، همدلی)، ادراکات مشتریان (فیزیکی، اطمینان، پاسخ گویی، ضمانت و تضمین، همدلی)
تعداد سوال: ۴۴
تعداد بعد: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)

۲- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

۳- پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی

۴- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

۵- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

۶-

پرسشنامه مدل فرو

هدف: سنجش کیفیت خدمات از ابعاد مختلف: انتظارات مشتریان (فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخ گویی، اطمینان و تضمین، همدلی)، ادراک...

Read More »

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

هدف: ارزیابی به اشتراک گذاری دانش در مدارس و دانشگاه ها (نگرش به اشتراک دانش، باورهای هنجاری به اشتراک دانش، باورهای کنترلی، تمایل به اشتراک دانش، رفتار اشتراک دانش)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

۲- پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

۳- پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش

۴- پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

۵- پرسشنامه مدیریت دانش

۶- پرسش‌نامه سیستم مدیریت دانش

۷- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

۸- پرسشنامه ادراک افراد از مدیریت ارزش

هدف: ارزیابی به اشتراک گذاری دانش در مدارس و دانشگاه ها (نگرش به اشتراک دانش، باورهای هنجاری به اشتراک دانش، باورهای کنت...

Read More »

پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

هدف: ارزیابی تاثیر مزایای تجارت الکترونیک (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید، کاهش هزینه مبادله، کاهش دوره زمانی مبادله)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطال مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۲- پرسشنامه کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده

۳- پرسشنامه ارزیابی وب سایت های تجارت الکترونیک

۴- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر مدل‌های تجارت الکترونیک

۵- پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

۶- پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک

۷- پرسشنامه تجارت الکترونیک

۸- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

۹- پرسشنامه موانع صادرات

هدف: ارزیابی تاثیر مزایای تجارت الکترونیک (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید،...

Read More »