Archives for:

پرسشنامه علل تقلب دانش آموزان

هدف: بررسی علل تقلب دانش آموزان (نمره گرایی، نداشتن انگیزه برای یادگیری، دشواری امتحان، عادت کردن به تقلب، تنفر از استاد یا معلم،  جو رقابتی شدید)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل:  word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط

۱- مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

روان پژوه: پشتیبان پژوهشگران در همه مقاطع تحصیلی

هدف: بررسی علل تقلب دانش آموزان (نمره گرایی، نداشتن انگیزه برای یادگیری، دشواری امتحان، عادت کردن به تقلب، تنفر از استاد...

Read More »

پرسشنامه سنجش ساختار کار فیدلر

هدف: سنجش ساختار کار در سازمان
تعداد سوال: ۱۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل
Desc (1)

روان پژوه: مورد علاقه دانشجویان

هدف: سنجش ساختار کار در سازمان تعداد سوال: 12 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: نامشخص نوع فایل: word 2007 ج...

Read More »

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

هدف: ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا)
تعداد سوال: ۱۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

۲- پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

۳- پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

۴- پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

۵- پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

۶- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

۷- پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

۸- پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

روان پژوه: مورد تایید اساتید  دانشگاهی

هدف: ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا) تعداد سوال: 18 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی:...

Read More »

پرسشنامه بررسی علل سقط جنین

 هدف: بررسی علل سقط جنین (وضعیت اقتصادی نامطلوب، تعداد فرزندان به حد دلخواه، نامطلوب بودن جنس جنین، فاصله کم بین فرزندان)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

آموزش دانلود پرسشنامه
روان پژوه: پرسشنامه استاندارد 
پرسشنامه بررسی علل سقط جنین

 هدف: بررسی علل سقط جنین (وضعيت اقتصادي نامطلوب، تعداد فرزندان به حد دلخواه، نامطلوب بودن جنس جنين، فاصله كم بين فرزندان...

Read More »

دانلود مقاله: فواید و موانع بودجه ریزی عملیاتی

عنوان: فواید و موانع بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۳

نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

روان پژوه: بهترین انتخاب

عنوان: فواید و موانع بودجه ریزی عملیاتی تعداد صفحات: 23 نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید...

Read More »

پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

هدف: ارزیابی میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی

تعداد سوال: ۲۰

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل
Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مضرات شبکه های اجتماعی | روان پژوه

۲- پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

روان پژوه: راه حل ساده پژوهش

هدف: ارزیابی میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی تعداد سوال: 20 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: محقق س...

Read More »

پرسشنامه سندرم روده تحریک پذیر (EISSS)

هدف: سنجش شدت علایم غیرروده اى سندرم روده تحریک پذیر
تعداد سوال: ۱۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سندرم روده تحریک پذیر (EISSS)

روان پژوه: با اطمینان دانلود کنید

هدف: سنجش شدت علايم غيرروده اى سندرم روده تحریک پذیر تعداد سوال: 15 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی و پایایی: دا...

Read More »

عنوان مقاله: استراتژی بازاریابی و فروش

Marketing

Marketing

عنوان مقاله: استراتژی بازاریابی و فروش
تعداد صفحات: ۱۰
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: رایگان

رایگان – دانلود رایگان

روان پژوه: یک انتخاب ساده و خوب

 

گزیده ای از متن:

برنامه ریزی استراتژیک از جنبه ماهیت به برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی سازمانی، برنامه ریزی فرایند، برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی وظیفه ای و برنامه ریزی عمومی دسته بندی می شود که در اینجا منظور از برنامه ریزی، برنامه ریزی از نوع بازاریابی است. برنامه ریزی بازاریابی معمولاً تمام دیگر انواع برنامه ریزی را در درگیر می نماید. برنامه ریزی را از جنبه افق زمانی می توان در قالب برنامه ریزی کوتاه مدت (برنامه ریزی عملیاتی و تاکتیکی)، برنامه ریزی میان مدت و برنامه ریزی بلندمدت دسته بندی نمود. در برنامه ریزی های پارک بازاریابی ایران، برنامه بلند مدت ۵ ساله، برنامه میان مدت ۳ ساله و برنامه کوتاه مدت ۱ ساله می باشد. مشاورین پارک بازاریابی ایران در کنار سازمان ها هستند تا برنامه ها به صورت کامل اجرایی گردند.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دارای مزایای زیادی است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آنها خبر می دهد.
 • به علاقمند شدن مدیران به سازمان کمک می کند.
 • تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس العمل در برابر تغییرات را فراهم می کند.
 • هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می کند.
 • برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می کند.
 • به مدیران کمک می کند که درک روشن تری از سازمان داشته باشند.
 • شناخت فرصتهای بازارهای آینده را آسان تر می سازد.
 • دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می دهد.
 • قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می دهد.
 • به مدیران کمک می کند که تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند.
 • به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت های تعیین شده تخصیص می دهد.
 • هماهنگی در اجرای تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام می رسانند بوجود می آورد.زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح تصمیمات نادرست و بدون دید بلندمدت گردند، به حداقل می رساند.
 • قالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می آورد.
 • ترتیب دهی اولویت ها را در قالب زمانی برنامه فراهم می آورد.
 • مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می دهد.
 • مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می شود.
 • تفکر آینده نگر را تشویق می کند.
 • برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می کند.

عنوان مقاله: استراتژی بازاریابی و فروش تعداد صفحات: 10 نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید...

Read More »

دانلود مقاله: مدیریت زنجیره تامین (تعاریف، تاریخچه، مشکلات)

13406Mi8yNy8yMDE1IDEyOjAwOjAwIEFNODgx

دانلود مقاله: مدیریت زنجیره تامین (تعاریف، تاریخچه، مشکلات)

تعداد سوال: ۱۹

نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

روان پژوه: یک انتخاب مطمئن

گزیده ای از متن:

در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرارداد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، در نتیجه شرکتها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر علت این امر در واقع دستیابی به مزیت رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. براین اساس فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شده اند، اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مساله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیتهاست.

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب وکار الکترونیک درد نیا مطرح است. مدیریت زنجیره تامین (SCM) پدیده ای است که در دهه ۹۰ میلادی ظهور یافته و  اینکار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می شود که رسما از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریانهای مواد، اطلاعات و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط میشوند. این سازمانها می توانند بنگاه هایی باشندکه مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می توان یکی ازاین سازمانها در نظرگرفت.

 این مقاله  در ۱۳ بخش به بررسی مدیریت زنجیره تامین که می تواند پایه ای برای بالا بردن مدیریت ارتباط با مشتری باشد، می پردازد……

دانلود مقاله: مدیریت زنجیره تامین (تعاریف، تاریخچه، مشکلات) تعداد سوال: 19 نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه...

Read More »

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران

هدف: تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران (رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان های غیر ورزشی، ساختار سازمان های ورزشی، جهانی سازی و ارتباطات)
تعداد سوال: ۵۴
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

روان پژوه مطمئن ترین برای تحقق اهداف پژوهشی

هدف: تعيين عوامل اصلی موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی در ايران (رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان های غير و...

Read More »