Category: تربیت بدنی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی حرکت دوی با مانع

هدف: تجزیه و تحلیل بیومکانیکی حرکت دوی با مانع
تعداد اسلاید: ۲۱
انیمیشن: دارد
نوع فایل: powerpoint 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی شوت سه گام هندبال

۲- پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت دست شنای قورباغه

۳- پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت دست و پا در شنای قورباغه

هدف: تجزیه و تحلیل بیومکانیکی حرکت دوی با مانع تعداد اسلاید: 21 انیمیشن: دارد نوع فایل: powerpoint 2007 جهت خرید و دانلو...

Read More »

فشار خون و تاثیر انواع ورزش بر آن

هدف: بررسی مفاهیم فشار خون، علل، انواع و نیز تاثیر انواع ورزش (مقاومتی، هوازی، بی هوازی) بر فشار خون
تعداد اسلاید: ۲۷
تصاویر گرافیکی: دارد
انیمیشن: دارد
تعداد منابع: ۱۰
نوع فایل: powerpoint 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی مفاهیم فشار خون، علل، انواع و نیز تاثیر انواع ورزش (مقاومتی، هوازی، بی هوازی) بر فشار خون تعداد اسلاید: 27 تص...

Read More »

دوپامین و سروتونین و تاثیر فعالیت های ورزشی بر آنها

هدف: بررسی دوپامین و سروتونین و تاثیر انواع فعالیت های ورزشی بر آنها
تعداد اسلاید: ۱۸
منابع: دارد
تصاویر انیمیشنی و گرافیکی: دارد
نوع فایل: powerpoint 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی دوپامین و سروتونین و تاثیر انواع فعالیت های ورزشی بر آنها تعداد اسلاید: 18 منابع: دارد تصاویر انیمیشنی و گراف...

Read More »

ویسفاتین و ورزش

هدف: بررسی اجمالی ویسفاتین و تاثیر ورزش بر آن
تعداد اسلاید: ۱۴
انیمیشن و تصاویر گرافیکی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: powerpoint 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی اجمالی ویسفاتین و تاثیر ورزش بر آن تعداد اسلاید: 14 انیمیشن و تصاویر گرافیکی: دارد منابع: دارد نوع فایل: powe...

Read More »

اصول زمان بندی در تمرینات ورزشی

هدف: آشنایی با اصول زمان بندی تمرینات ورزشی
تعداد اسلاید: ۴۱
انیمیشن: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: powerpoint 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: آشنايي با اصول زمان بندي تمرينات ورزشي تعداد اسلاید: 41 انیمیشن: دارد سطح: عالی نوع فایل: powerpoint 2003 جهت خرید...

Read More »

قدرت عضلانی دوران رشد در پسران

هدف: بررسی تغییرات قدرت عضلانی در دوران رشد در پسران
تعداد اسلاید: ۲۷
انیمیشن و نمودارهای گرافیکی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: powerpoint 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی تغییرات قدرت عضلانی در دوران رشد در پسران تعداد اسلاید: 27 انیمیشن و نمودارهای گرافیکی: دارد سطح: عالی نوع فا...

Read More »

معرفی برخی از دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی در تربیت بدنی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)

هدف: معرفی برخی از دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی در تربیت بدنی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)
تعداد اسلاید: ۲۴
انیمیشن و تصاویر: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: powerpoint 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

هدف: معرفي برخي از دستگاهها و وسايل آزمايشگاهي در تربیت بدنی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) تعداد اسلاید: 24 انیمیشن و تصاو...

Read More »

تستهای بالینی در آسیبهای ورزشی

تعداد: معرفی و بررسی برخی از تستهای بالینی در آسیبهای ورزشی
تعداد اسلاید: ۱۶
انیمیشن و تصاویر: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: powerpoint 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد: معرفی و بررسی برخی از تستهای بالینی در آسیبهای ورزشی تعداد اسلاید: 16 انیمیشن و تصاویر: دارد سطح: خوب نوع فایل: p...

Read More »

پاسخ متابولیک و غدد درون ریز به ورزش

هدف: بررسی پاسخ متابولیک و غدد درون ریز به ورزش
تعداد اسلاید: ۳۷
انیمیشن و تصاویر: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: powerpoint 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی پاسخ متابولیک و غدد درون ریز به ورزش تعداد اسلاید: 37 انیمیشن و تصاویر: دارد سطح: بسیار عالی نوع فایل: powerp...

Read More »

بودجه و مدیریت مالی

هدف: بررسی بودجه و مدیریت مالی (رویکرد بودجه ۸۵)
تعداد اسلاید: ۴۳
انیمیشن: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: powerpoint 2003

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی بودجه و مدیریت مالی (رویکرد بودجه 85) تعداد اسلاید: 43 انیمیشن: دارد سطح: عالی نوع فایل: powerpoint 2003 جهت...

Read More »