Category: مدیریت

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر رسانه های صوتی و تصویری صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان غربی بر ترویج فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

تعداد صفحات: ۱۲۰
تعداد فصل: ۵
تعداد منابع: ۵۲
پروپوزال: دارد
چکیده انگلیسی و فارسی: دارد
 فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 120 تعداد فصل: 5 تعداد منابع: 52 پروپوزال: دارد چکیده انگلیسی و فارسی: دارد  فهرست بندی: دارد پرسشنامه: دار...

Read More »

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک،  هزینه های خدماتی بانکی،  خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک،  اعتماد بانک،  تصویر مثبت از بانک،  جهت مناسب)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
روایی و پایایی: دارد
مدل: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک،  هزینه های خدماتی بانکی،  خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک،  ...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت مدیریت زمان در کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی

تعداد صفحات: ۱۱۵
تعداد منابع: ۴۹
تعداد فصل: ۵
چکیده انگلیسی و فارسی: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
پروپوزال: دارد
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰۰ تومان
خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 115 تعداد منابع: 49 تعداد فصل: 5 چکیده انگلیسی و فارسی: دارد فهرست بندی: دارد پرسشنامه: دارد پروپوزال: دارد...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۱۰۵
تعداد منابع: ۴۰
تعداد فصل: ۵
فهرست بندی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد (پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرسشنامه مهارت های زندگی)
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 105 تعداد منابع: 40 تعداد فصل: 5 فهرست بندی: دارد چکیده: دارد پرسشنامه: دارد (پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرس...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

تعداد صفحات: ۱۱۰
تعداد منابع: ۲۷
تعداد فصل: ۵
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
چکیده انگلیسی: دارد
نوع فایل: word 2007
حجم فایل: ۳۷۰ کیلوبایت (زیپ شده)

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 110 تعداد منابع: 27 تعداد فصل: 5 فهرست بندی: دارد پرسشنامه: دارد چکیده انگلیسی: دارد نوع فایل: word 2007 حج...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه جو سازمانی در دو دانشکده ادبیات و علوم

تعداد صفحات: ۸۵
تعداد فصل: ۵
تعداد منابع: ۲۰
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 85 تعداد فصل: 5 تعداد منابع: 20 فهرست بندی: دارد پرسشنامه: دارد نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دک...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی

تعداد صفحات: ۱۰۵
تعداد فصل: ۵
تعداد منابع: ۱۵
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 105 تعداد فصل: 5 تعداد منابع: 15 نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید قیمت: فقط...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

تعداد صفحات: ۷۵
تعداد فصل: ۵
تعداد منابع: ۲۱
پرسشنامه: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 75 تعداد فصل: 5 تعداد منابع: 21 پرسشنامه: دارد نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات ورزش هوازی (ایروبیک) بر میزان تصویر بدنی، اضطراب صفت، حالت و وزن دختران

تعداد صفحات: ۱۶۰
تعداد منابع: ۸۲
تعداد فصل: ۵
پرسشنامه: دارد (پرسشنامه تصویر بدنی و پرسشنامه اضطراب صفت – حالت اشپیلبرگر)
فهرست بندی: دارد
چکیده فارسی و انگلیسی: دارد
نوع فایل: word 2007
سطح: بسیار عالی

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعداد صفحات: 160 تعداد منابع: 82 تعداد فصل: 5 پرسشنامه: دارد (پرسشنامه تصویر بدنی و پرسشنامه اضطراب صفت - حالت اشپیلبرگر...

Read More »

عنوان گزارش کارآموزی: امور اداری ونرم افزارهای مربوط به آن (کارآموزی اداره آموزش و پرورش)

موضوع: عنوان گزارش کارآموزی: امور اداری ونرم افزارهای مربوط به آن (کارآموزی اداره آموزش و پرورش)
تعداد صفحات: ۱۴۰
فهرست بندی: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

موضوع: عنوان گزارش کارآموزی: امور اداری ونرم افزارهای مربوط به آن (کارآموزی اداره آموزش و پرورش) تعداد صفحات: 140 فهرست...

Read More »