Category: تربیت بدنی

پرسشنامه عملکرد مربیان باشگاهی

هدف: ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از ابعاد مختلف (حفظ و نگهداری تیم، رفتارهای کاری و فنی، آموزش و رشد ورزشکار، روابط عمومی، شناخت تیم، امور مالی، عملکرد تیم، عملکرد فنی مربی)
تعداد سوال: ۵۰
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

۲- پرسشنامه انگیزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

۳- پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر

۴- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

۵- پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران

۶- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

روان پژوه: مورد اعتماد دانشجویان برتر

پرسشنامه عملکرد مربیان باشگاهی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی عملكرد مربيان باشگاهي از ابعاد مختلف (حفظ و نگهداري تيم، رفتارهاي كاري و فني، آموزش و رشد ورزشكار، روابط عم...

Read More »

پرسشنامه دانش افراد در زمینه پیشگیری از سکته قلبی

هدف: ارزیابی دانش افراد در زمینه پیشگیری از سکته قلبی
تعداد سوال: ۱۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

روان پژوه: مرجع ابزارهای استاندارد پژوهشی

پرسشنامه نگرش به پیشگیری از سکته قلبی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی دانش افراد در زمینه پيشگيري از سكته قلبي تعداد سوال: 12 شیوه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دا...

Read More »

پرسشنامه نگرش به باورهای نادرست چاقی

هدف: ارزیابی نگرش به باورهای نادرست چاقی (نگرش مثبت یا منفی نسبت به باورهای نادرست چاقی)
تعداد سوال: ۲۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

۲- مقیاس تصویر خود منفی مسکوویچ (NSPS)

۳- آزمون تصویر تن فیشر

۴- مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

۵- پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

روان پژوه: مرجع دانشجویان کشور

پرسشنامه ی نگرش به باورهای نادرست چاقی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی نگرش به باورهاي نادرست چاقی (نگرش مثبت یا منفی نسبت به باورهای نادرست چاقی) تعداد سوال: 25 شیوه نمره گذاری:...

Read More »

پرسشنامه فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

هدف: ارزیابی فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی (فرصتهای محیط بیرونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، تهدیدهای محیط بیرونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور)
تعداد سوال: ۱۱
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

روان پژوه: مورد اعتماد دانشجویان برتر

پرسشنامه فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی فرصتها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني (فرصتهاي محيط بيروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، تهديده...

Read More »

پرسشنامه قوتها و ضعفهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

هدف: ارزیابی قوتها و ضعفهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی (قوت های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، ضعفهای محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

روان پژوه: مورد اعتماد دانشجویان برتر

پرسشنامه قوتها و ضعفهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

هدف: ارزیابی قوتها و ضعفهای استعداديابي در ورزش قهرماني (قوت هاي محيط دروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، ضعفهاي محي...

Read More »

پرسشنامه فعالیت های جسمی (ADL-IADL)

هدف: ارزیابی میزان وابستگی یا استقلال افراد در انجام فعالیت های روزمره (فعالیتهای روزمره زندگی، فعالیتهای ابزاری زندگی)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

روان پژوه: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس فعالیت بدنی شارکی

۲- پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی

۳- پرسشنامه فعالیت های بازنشستگی بیهر (۱۹۹۵) – فرم اصلاح شده

پرسشنامه فعالیت های جسمی (ADL-IADL)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی میزان وابستگی یا استقلال افراد در انجام فعالیت های روزمره (فعاليتهاي روزمره زندگی، فعاليتهاي ابزاری زندگی)...

Read More »

چک لیست رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

هدف: ارزیابی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت

۲- پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

۳- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۴- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

۵- پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه)

۶- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

۷- پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

۸- پرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

۹- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (سلامت عمومی گلدبرگ)

۱۰- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی سالم از دیدگاه سالمندان

۱۱- پرسشنامه سبک زندگی والس

۱۲- پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36)

۱۳- مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی کاگان و اسکوایرز (COWD)

۱۴- آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26)

۱۵- پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن (WELSQ)

۱۶- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

روان پژوه: مورد اعتماد دانشویان کشور

چک لیست رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت تعداد سوال: 10 شیوه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل w...

Read More »

پرسشنامه بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران

هدف: ارزیابی بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران (چالشهای درونی ورزش همگانی، چالشهای بیرونی ورزش همگانی)
تعداد سوال: ۳۴
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران

۲- پرسشنامه نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی

۳- پرسشنامه عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

روان پژوه: انتخاب اساتید  دانشگاهی

پرسشنامه بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی بررسي چالش هاي ورزش همگاني در ايران (چالشهاي دروني ورزش همگاني، چالشهاي بیرونی ورزش همگاني) تعداد سوال: 34...

Read More »

پرسشنامه منافع و موانع درک شده فعالیت جسمانی منظم مارکوس (۱۹۹۲)

هدف: بررسی میزان اهمیت منافع و موانع پـرداختن بـه ورزش در افـراد
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

روان پژوه: پیشگام در ارائه خدمات پژوهشی

پرسشنامه منافع و موانع درک شده فعالیت جسمانی منظم مارکوس (۱۹۹۲)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: بررسي ميزان اهميت منافع و موانع پـرداختن بـه ورزش در افـراد تعداد سوال: 16 تعداد بعد: 2 شیوه نمره گذاری: دارد منبع:...

Read More »

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

هدف: ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

۲- پرسشنامه انگیزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

۳- پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر

۴- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

۵- پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران

روان پژوه: پرسشنامه و ابزارهای پژوهشی استاندارد درتمامی رشته ها

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم روان پژوه می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هدف: ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی،...

Read More »