Tagged by: دانلود پرسشنامه

مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد خواب (DBAS)

هدف: ارزیابی باورها و نگرش های ناکارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب)
تعداد سوال: ۱۰
تعداد بعد: ۲
شیوه نمر گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس برانگیختگی پیش از خواب (PSAS)

۲- آزمون خواب

۳- مقیاس رحجان های زود / دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (۱۹۹۳)

هدف: ارزیابی باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب) تعداد سوال: 10 تعداد بعد: 2...

Read More »

مقیاس رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

هدف: سنجش میزان رضایت از تصویر تن
تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: سنجش میزان رضايت از تصوير تن تعداد سوال: 22 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منابع: دارد نوع فایل...

Read More »

پرسشنامه جو رقابتی

هدف: ارزیابی جو رقابتی کارکنان در سازمان از ابعاد مختلف (لذت بردن از کار، اهمیت بهتر انجام دادن کار از دیگران، افزایش تلاش، مقایسه عملکرد کارکنان با یکدیگر توسط مدیر، مقایسه توسط همکاران)
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه هوش رقابتی (CIQ)

۲- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

۳- پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان

۴- پرسشنامه مزیت رقابتی

۵- مقیاس روحیه رقابت – همکاری

۶- مقیاس رقابت جویی لاینر (CS)

هدف: ارزیابی جو رقابتی کارکنان در سازمان از ابعاد مختلف (لذت بردن از کار، اهمیت بهتر انجام دادن کار از دیگران، افزایش تل...

Read More »

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بلوغ فرآیندهای سازمانی

هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان تعداد سوال: 20 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منابع: دارد نوع فایل: word 20...

Read More »

پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

هدف: بررسی نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش ضایعات، ترفیع سبز، بازار ارگانیک)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

۲- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در خرید کالاهای سبز

هدف: بررسی نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش ضایعات، ترفیع سبز، باز...

Read More »

مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

هدف: سنجش ادراک بیمار از همدلی پزشک تعداد سوال: 5 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منابع: دارد نوع فای...

Read More »

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (SHI)

هدف: بررسی سابقه آسیب رسانی به خود در افراد
تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه خودآزاری (مازوخیسم)

هدف: بررسی سابقه آسیب رسانی به خود در افراد تعداد سوال: 22 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منابع:...

Read More »

پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

هدف: ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد از ابعاد مختلف (معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، خانوادگی، مالی، حرفه ای)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دالود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس خودارزشیابی های مرکزی جاج و همکاران (CSS)

۲- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی

۳- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (۲۰۱۰)

۴- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

هدف: ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد از ابعاد مختلف (معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، خانوادگی، مالی، حرفه ای) تعداد سوا...

Read More »

پرسشنامه آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه

هدف: ارزیابی عوامل تهدید کننده سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه (فرآیند ارزیابی، فرد ارزیابی کننده، استاندارد ارزیابی عملکرد، بازخورد ارزیابی عملکرد، عدم حمایت مدیر)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان لاری و همکاران

۲- پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

۳- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران

۴- پرسشنامه اقدامات منابع انسانی

۵- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

هدف: ارزیابی عوامل تهدید کننده سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه (فرآیند ارزیابی، فرد ارزیابی کننده، استاندارد ارزیابی عملک...

Read More »

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف خودپنداره تحصیلی (عمومی، آموزشگاهی، غیرآموزشگاهی)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)
مطالب مرتبط:
۱- پرسشنامه خودپنداره فضلی
۲- مقیاس خود پنداره کودکان (CSCS)
۳- پاورپوینت بررسی خودپنداره و مولفه های آن
۴- مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف خودپنداره تحصیلی (عمومی، آموزشگاهی، غیرآموزشگاهی) تعداد سوال: 15 تعداد بعد: 3 شیوه نمره گذاری:...

Read More »