Tagged by: عشق

عنوان تحقیق: برررسی رابطه طلاق و سلامت روان فرزندان

index11
تعداد صفحات: ۶۵
تعاد منابع: ۱۰
پرسشنامه: دارد
سطح: متوسط
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

**************************************

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت روان پژوه می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت روان پژوه (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

**************************************

تعداد صفحات: 65 تعاد منابع: 10 پرسشنامه: دارد سطح: متوسط نوع فایل: word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنی...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با تیپ های شخصیتی برون گرا و درون گرا

index11
تعداد صفحه: ۹۰
تعداد منابع: ۳۸
تعداد فصل: ۵
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل:‌ word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۱۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

**************************************

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت روان پژوه می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت روان پژوه (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

**************************************

تعداد صفحه: 90 تعداد منابع: 38 تعداد فصل: 5 پرسشنامه: دارد سطح: عالی نوع فایل:‌ word 2007 جهت خرید و دانلود از دکمه پایی...

Read More »

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی دبیران دبیرستان

index11
تعداد صفحات: ۷۸
تعداد منابع: ۴۳
تعداد فصل: ۵
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: خوب
نوع فایل:‌ word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت:‌ فقط ۱۰۰۰۰ تومان

 
خرید فایل

Desc (1)

**************************************

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت روان پژوه می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت روان پژوه (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

**************************************

تعداد صفحات: 78 تعداد منابع: 43 تعداد فصل: 5 فهرست بندی: دارد پرسشنامه: دارد سطح: خوب نوع فایل:‌ word 2007 جهت خرید و دا...

Read More »

پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی

index11
هدف: اندازه گیری مشکلات رابطه زناشویی
تعداد سوال: ۲۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: اندازه گیری مشکلات رابطه زناشویی تعداد سوال: 25 شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنای...

Read More »

پرسشنامه صمیمت

index11
هدف: سنجش صمیمیت
تعداد سوال: ۱۷
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: سنجش صمیمیت تعداد سوال: 17 شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران...

Read More »

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر

index11
هدف: ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی با روابط دو نفری مشابه آن.
تعداد سوال: ۳۲
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی با روابط دو نفری مشابه آن. تعداد سوال: 32 روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پا...

Read More »

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده

index11
هدف: سنجش عملکرد خانواده
تعداد سوال: ۶۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران .مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج .انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: سنجش عملکرد خانواده تعداد سوال: 60 شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی، باقر و همک...

Read More »

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

index11
هدف: تعیین عملکرد ازدواج با توجه به منظومه باورها و الگوهای تعامل زوج های خوشبخت که در بر گیرنده ویژگی های احترام، پذیرش، ترمیم سریع روابط قطع شده، برخورد معقول با سبک های متفاوت گفتگو، در نظر داشتن نیاز به صمیمیت و قدرت، فرزندپروری مقتدرانه، ایجاد شبکه خوب حمایت اجتماعی و دارا بودن تعامل مثبت است.
تعداد سوال: ۶۶
روش نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: تعیین عملکرد ازدواج با توجه به منظومه باورها و الگوهای تعامل زوج های خوشبخت که در بر گیرنده ویژگی های احترام، پذیرش...

Read More »

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ – فرم کوتاه

index11
هدف: اندازه گیری میزان رضایت زناشویی (از ابعاد مختلف)
تعداد سوال: ۴۹
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. ۱۳۸۹

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: اندازه گیری میزان رضایت زناشویی (از ابعاد مختلف) تعداد سوال: 49 روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی:...

Read More »

پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ

index11
هدف: تعیین حیطه های کاری و نقاط قوت و روابط زناشویی
تعداد سوال: ۱۱۵
روش نمره گذاری و تفسیر نمرات: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: تعیین حیطه های کاری و نقاط قوت و روابط زناشویی تعداد سوال: 115 روش نمره گذاری و تفسیر نمرات: دارد روایی و پایایی: د...

Read More »